Voor leden: FvOv/ABP-informatieavonden ‘Zo zit dat met uw pensioen!’

06-02-2020

Pensioen is belangrijk. Onze samenleving verandert voortdurend en uw pensioen verandert mee. Veranderingen in AOW-leeftijden, opbouw van ABP-pensioen en keuzemogelijkheden wanneer u met pensioen gaat, maken pensioen vaak tot een lastig onderwerp. Voor veel mensen lijkt pensioen nog ver weg, voor anderen komt het steeds dichterbij.

De FvOv vindt het belangrijk dat u weet wat de mogelijkheden zijn met uw ABP-pensioen. Daarom hebben wij, in samenwerking met het ABP, voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.

Lees meer »

Praat mee over de toekomst van ons onderwijs

06-02-2020

Wil je meepraten over de toekomst van ons onderwijs? Dat kan. In februari en maart organiseert FvOv/NVOP samen met een brede coalitie van onderwijsorganisaties, een aantal dialoogbijeenkomsten. Een aantal tafelgasten gaat tijdens deze bijeenkomsten met elkaar in gesprek, maar ook het publiek krijgt een belangrijke rol en wordt gehoord. Discussieer jij binnenkort ook met ons mee?

Op 21 januari is het stuk ‘De toekomst van ons onderwijs’ gepresenteerd. Een breed scala aan onderwijsorganisaties adresseert de problemen in ons huidige onderwijs in vijf ankerpuntenen roept op tot een discussie over deze thema’s. De FvOv/NVOP staat niet op voorhand achter alle oplossingen in het stuk, maar vinden we het wel erg belangrijk dat de discussie breed gevoerd wordt over deze vijf ankerpunten:

Lees meer »

Hebt u recht op een ABP-aanvulling wegens samenvallende diensttijd?

06-02-2020

Al geruime tijd publiceert de CMHF over elementen uit het pensioenreglement van ABP, waaronder de mogelijke aanvulling wegens samenvallende diensttijd van u en uw partner. 

Stel uw vragen over dit onderwerp aan ABP!
De informatie op de website is toegankelijker gemaakt en er is een speciaal telefoonnummer geopend (045 – 579 6170) dat bereikbaar is van maandag t/m vrijdag van 08:00 -17.30 uur.

Vragen van leden die de CMHF aan ABP voorlegde zorgden al voor een verbetering in de communicatie. Er wordt er een extra brief gezonden om mensen te attenderen op de mogelijke aanvulling, zodra hun partner de AOW-leeftijd nadert. Zoals de CMHF al eerder meldde komen enkele duizenden deelnemers per jaar in aanmerking voor toepassing van deze regeling. Gemiddeld genomen gaat het daarbij om een aanvulling van €500,- euro per jaar.

Lees meer »

Investeer STRUCTUREEL in onderwijs – informatie staking 30/31 januari

16-01-2020

We staken twee dagen in de sectoren PO, VO en SO: het funderend onderwijs in ons land. Onze eisen zijn gericht op structurele extra investeringen in het primair en voortgezet onderwijs, die het cao-partijen, waaronder FvOv/NVOP, mogelijk maken de gestelde doelen te realiseren. 

Lees meer op de site van de FvOv.

Lees meer »

Leden van FvOv-verenigingen stemmen massaal in met PO-akkoord

20-12-2019

De uitslag van de op 19 december gesloten ledenraadpleging liet aan duidelijk niet te wensen over, 84% van de leden sprak zich uit voor het bereikte akkoord. Het meest kritisch waren de leden van de NVLF, zij maken zich nog steeds zorgen over de positie van de logopedisten in het PO. Er is wat hen betreft ook sprake van een loonkloof van het OOP ten opzichte van de leerkrachten in het PO.

Lees meer »

Reactie FvOv/NVOP op de Kamerbrief Curriculum.nu

17-12-2019

Op 9 december jl. heeft minister Slob de Kabinetsreactie over de opbrengsten van Curriculum.nu aan de Tweede Kamer gestuurd. Deze kabinetsreactie geeft het standpunt van het Kabinet weer ten aanzien van de ingebrachte bouwstenen van de leergebieden en blikt vooruit naar de volgende fase van de curriculumherziening. Zoals al eerder door ons is aangegeven zijn onze vakverenigingen van mening dat we door moeten gaan met de volgende fase van ontwikkeling van bouwstenen voor de bovenbouw en kerndoelen voor de onderbouw.

Lees meer »

Alsnog een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao-po!

13-12-2019

Op 11 december hebben de bonden FvOv (waaronder de NVOP), AOb, CNV Onderwijs en AVS een onderhandelaarsakkoord met de PO-Raad bereikt over een nieuwe cao. Dankzij een geslaagde bemiddelingspoging van Mariëtte Hamer zijn werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers erin geslaagd voor het einde van dit kalenderjaar een aantal lastige hobbels te nemen. Wanneer dit akkoord door de leden wordt geaccordeerd ontvangen de werknemers in het PO in februari 2020 een structurele loonsverhoging van 4,5% en een eenmalige uitkering van €875 (bij een voltijdbaan) vanuit de middelen uit het convenant. Daarnaast krijgen zij een eenmalige uitkering van 33% van het salaris van januari 2020. De cao gaat met terugwerkende kracht in op 1 maart 2019 en kent een looptijd tot 1 november 2020. 

Lees meer »

De FvOv-verenigingen roepen hun leden op tot staking op 30 en 31 januari!

13-12-2019

De FvOv-verenigingen hebben hun leden gepeild over het al of niet aansluiten bij de aangekondigde onderwijsstaking op 30 en 31 januari 2020. De uitkomst is bekend, ja we zullen aansluiten bij de staking op 30 en 31 januari. Doel van de acties is om nogmaals de grote noden van het PO en VO onder de aandacht te brengen. De structurele problemen vragen ook om structurele investeringen.

De respons op de ledenpeiling was met ca. 12% van de FvOv-leden in het PO en VO, lager dan bij vorige peilingen. De respons is echter hoog genoeg voor een valide uitkomst.

Lees meer »

Facts & figures professioneel statuut

29-11-2019

In het professioneel statuut zijn afspraken vastgelegd over zeggenschap en verantwoordelijkheid van leraren binnen de school. Het statuut is geen doel op zich: het gaat er om dat leraren en schoolleiding het gesprek voeren en samen bepalen wie waarvoor verantwoordelijk is. Dit is een continu proces dat per school verschillend kan worden ingevuld. De schoolleiding heeft hierin een faciliterende rol.

Lees meer »

Het Lerarenportfolio

29-11-2019

Laten we meteen de angel eruit trekken. Het Lerarenportfolio is niet het Lerarenregister. Het Lerarenportfolio is een online instrument voor leraren, vrijwillig, om invulling te geven aan hun professionele ontwikkeling. En wat er in staat, wat jij wil delen en met wie, dat bepaal je zelf. Een online platform om je professionele ontwikkeling op een eenvoudige manier inzichtelijk te maken!

Lees meer »