Geen centrale eindexamens dit jaar in het VO

24-03-2020

Op 24 maart heeft het ministerie het besluit genomen dat de centrale eindexamens in het voortgezet onderwijs in mei niet doorgaan vanwege het coronavirus. De schoolexamens bepalen of leerlingen hun diploma halen. “Ik wil alle leerlingen de kans geven om een volwaardig diploma te behalen en daarmee zonder vertraging door te stromen naar het vervolgonderwijs in deze tijden van crisis”, aldus minister Arie Slob. 
De eindexamens stonden gepland vanaf 7 mei, maar sinds het kabinet de coronamaatregelen maandag heeft aangescherpt tot 1 juni, is het niet meer mogelijk om de examens door te laten gaan.

FAQ van Rijksoverheid bij de aangescherpte maatregelen

Arie Slob roept scholen op om -in lijn met de verscherpte coronamaatregelen- de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te doen. De gezamenlijke bonden en de VO-raad adviseren daarnaast om geen fysieke examens tot 6 april af te nemen (dan komt RIVM met de uitslagen van het onderzoek naar de besmettingsrisico’s van leerlingen in Brabant). Door het schrappen van de centrale examens is er meer tijd om de schoolexamens in een al dan niet aangepaste vorm af te nemen.

Voorzitter Jilles Veenstra van de FvOv: ‘We zijn blij dat deze duidelijkheid er nu is en we roepen de scholen op om de tijd zo te gebruiken dat de schoolexamens onder veilige condities voor leraren/ondersteuners en leerlingen kunnen worden afgenomen. Ook wijs ik op de mogelijk om de GGD in te schakelen bij het inrichten van de schoolexamens.’

Er zullen nog aanvullende afspraken gemaakt worden over de nieuwe zak-slaagregeling en de herkansingen.

Lees hier de Kamerbrief over de maatregelen met betrekking tot de examens in het VO vanwege de coronacrisis.

 

Reactie FvOv/NVOP op debat Curriculum.nu d.d. 5 maart jl.

12-03-2020

Donderdag 5 maart jl. vond in de Tweede Kamer het debat plaats tussen minister Slob en de leden van de commissie OC&W van de Tweede Kamer. Dit debat ging over de door Curriculum.nu opgeleverde bouwstenen en de mogelijke vervolgtrajecten. De Kamer stelde kritische vragen bij de eindproducten en bij het voorgestelde vervolgtraject.

De FvOv/NVOP heeft deze brief naar de minister en de commissie OC&W van de Tweede Kamer gestuurd.  

Campagne ‘Werken in het onderwijs. De baan van het leven.’

04-03-2020

Werken in het onderwijs is net zo mooi, heftig, dankbaar en veelzijdig als het leven zelf. Dat is het idee achter: ‘Werken in het onderwijs. De baan van het leven.’
Werkgevers, vakbonden, gemeenten, onderwijspartners, leraren en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben de krachten gebundeld voor dit initiatief. Samen willen we het imago van werken in het onderwijs verbeteren, zodat onderwijsprofessionals de waardering krijgen die ze verdienen. 
De campagne richt zich op leraren, schoolleiders en ander onderwijzend personeel, maar ook op studenten, zij-instromers en het algemene publiek. Zo bouwen we samen aan een mooie toekomst voor het onderwijs.
Help mee met het verspreiden van de verhalen om samen te laten zien dat werken in het onderwijs een prachtig vak is. Heb je een mooi verhaal voor de website, mail dit dan naar debaanvanhetleven@gmail.com. 

FvOv Discussieavond Toekomst van ons Onderwijs

26-02-2020

Woensdag 18 maart 2020 van 17.00-20.00 uur!

Nederland is een welvarend land en er gaat veel goed in het Nederlandse onderwijs. Successen uit het verleden bieden echter geen garantie voor de toekomst. Sterker nog, we zien verontrustende signalen die ons erop wijzen dat de kwaliteit van het onderwijs onder druk staat en we talent verkwisten.
Een brede coalitie van vertegenwoordigers van leerlingen, studenten, docenten, onderwijsondersteuners, schoolleiders, onderwijsbesturen en kinderopvangorganisaties heeft op 21 januari jl. het discussiestuk Toekomst van ons onderwijs gepresenteerd. Deze notitie is een startpunt voor een brede dialoog over noodzakelijke vernieuwingen. Op de website Toekomst van ons onderwijs kun je meer lezen en ook bv naar de podcast luisteren die van de eerste discussiebijeenkomst is gemaakt.

Discussieer mee met de FvOv!

Lees meer »

Wijziging bij de lerarenbeurzen in 2020 – vraag snel aan voor 2020-2021

26-02-2020

 

Voor nieuwe aanvragen is een beperkt budget beschikbaar!
Het tekort aan leraren vraagt een steviger aanpak. Daarom wordt in 2020 geld verschoven van de subsidie Lerarenbeurs naar de bredere bestrijding van het lerarentekort.
Lees meer in het nieuwsbericht van het ministerie van OCW.

Er blijft in 2020 voldoende geld beschikbaar om alle leraren die al een opleiding gestart zijn met de beurs, deze te laten vervolgen of af te laten ronden. Het budget voor de Lerarenbeurs, dat vervolgens nog over is, zal beperkt zijn voor die voor leraren die in 2020 willen starten met een bachelor- of masteropleiding.
De beurs wordt toegekend per onderwijssector en op volgorde van binnenkomst.

Vraag zo snel mogelijk aan (per 1 april), want op = op!

Lees meer »

Hebt u recht op een ABP-aanvulling wegens samenvallende diensttijd?

26-02-2020

Al geruime tijd publiceert de CMHF over elementen uit het pensioenreglement van ABP, waaronder de mogelijke aanvulling wegens samenvallende diensttijd van u en uw partner. 

Stel uw vragen over dit onderwerp aan ABP!
De informatie op de website is toegankelijker gemaakt en er is een speciaal telefoonnummer geopend (045 – 579 6170) dat bereikbaar is van maandag t/m vrijdag van 08:00 -17.30 uur.

Vragen van leden die de CMHF aan ABP voorlegde zorgden al voor een verbetering in de communicatie. Er wordt er een extra brief gezonden om mensen te attenderen op de mogelijke aanvulling, zodra hun partner de AOW-leeftijd nadert. Zoals de CMHF al eerder meldde komen enkele duizenden deelnemers per jaar in aanmerking voor toepassing van deze regeling. Gemiddeld genomen gaat het daarbij om een aanvulling van €500,- euro per jaar.

Lees meer »

Juridisch: compensatie vakantiedagen zwangerschapsverlof

26-02-2020

Leraren in het voortgezet onderwijs die zwangerschapsverlof hebben in de voorjaarsvakantie, meivakantie, herfstvakantie of kerstvakantie moeten hun vakantiedagen op een ander moment gecompenseerd krijgen.

In navolging van de kantonrechter Eindhoven heeft de kantonrechter Midden-Nederland dit op 31 december 2019 in een vonnis bevestigd (de werkgever van de laatste uitspraak kan nog in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de kantonrechter Midden-Nederland).

In de cao vo is al opgenomen dat zwangere werkneemsters tijdens hun zwangerschaps- en bevallingsverlof de vakantiedagen gecompenseerd krijgen voor de zomervakantie. Dat recht op compensatie geldt volgens deze kantonrechters dus ook voor de overige schoolvakanties die samenvallen met het zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Lees meer »

Waarom vertrekken leraren uit het primair onderwijs?

26-02-2020

Het Arbeidsmarktplatform PO heeft een verkenning gedaan naar vertrekredenen van leraren in het primair onderwijs. Waarom meer leraren de afgelopen jaren van baan zijn veranderd is onbekend, maar het is goed mogelijk dat het lerarentekort hier een rol in speelt. Door het tekort zijn er meer baankansen voor leraren, waardoor zij eerder kunnen kiezen voor een baan dichter bij huis of een school die qua onderwijsvisie beter bij hen past. Je vindt hier de resultaten van de verkenning.

Lees meer »

Investeer STRUCTUREEL in onderwijs – informatie staking 30/31 januari

16-01-2020

We staken twee dagen in de sectoren PO, VO en SO: het funderend onderwijs in ons land. Onze eisen zijn gericht op structurele extra investeringen in het primair en voortgezet onderwijs, die het cao-partijen, waaronder FvOv/NVOP, mogelijk maken de gestelde doelen te realiseren. 

Lees meer op de site van de FvOv.

Lees meer »

Leden van FvOv-verenigingen stemmen massaal in met PO-akkoord

20-12-2019

De uitslag van de op 19 december gesloten ledenraadpleging liet aan duidelijk niet te wensen over, 84% van de leden sprak zich uit voor het bereikte akkoord. Het meest kritisch waren de leden van de NVLF, zij maken zich nog steeds zorgen over de positie van de logopedisten in het PO. Er is wat hen betreft ook sprake van een loonkloof van het OOP ten opzichte van de leerkrachten in het PO.

Lees meer »