Over de tweede correctie in 2020 en de adviestabel met data!

28-11-2019

Het is belangrijk dat al vroeg in het jaar afspraken gemaakt worden voor de organisatie van de examentijd in de scholen! Een belangrijk aandachtspunt in de examenperiode is te zorgen dat het na te kijken examenwerk tijdig bij de tweede en weer terug bij de eerste corrector is. Om te bereiken dat zowel de eerste als de tweede corrector voldoende nakijktijd hebben staan in de adviestabel de data per vak en examen aangegeven wanneer het examenwerk bij wie moet zijn.

De adviestabel examencorrectie 2020 is vastgesteld. Scholen wordt dringend geadviseerd deze tabel te gebruiken bij de eigen planning. Met het hanteren van deze data wordt de tijd die er binnen de examenperiode is voor correctie, zo optimaal mogelijk benut.

Lees meer »

FvOv plaatst kritische kanttekeningen bij Kamerbrief ‘Naar een aantrekkelijke onderwijsarbeidsmarkt’

24-09-2019

Als federatie van elf verenigingen van leraren, ondersteuners en begeleiders in het onderwijs onderschrijven we de noodzaak om het werken in het onderwijs aantrekkelijker te maken! Loon en werkdruk zijn daar wat ons betreft de leidende elementen. De ministers noemen dit ook maar gaan hier in het vervolg van de brief volledig aan voorbij. Lees hier de volledige reactie van de FvOv.

Lees meer »

50 praktische tips voor de medezeggenschapsraad

05-12-2018

Het project Versterking medezeggenschap biedt MR-leden op diverse manieren ondersteuning bij hun werkzaamheden. Dit boekje met nuttige, praktische tips voor het medezeggenschapswerk is er één van. Verkregen uit de dagelijkse praktijk van MR-leden en per onderwerp gerubriceerd. Een boekje voor in de trein, naast het bed, in de docentenkamer, maar vooral voor in de medezeggenschapstas.

Lees meer »

Actuele cao-teksten

21-07-2016

Hier vind je de actuele cao-teksten voor het po, vo, mbo en hbo.

Survivalgids voor leerlingen in de MR

28-04-2016

laksHet MR-handboek is een product van het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) en is een naslagwerk voor leerlingen die zich actief (willen) bezighouden met medezeggenschap. Ook handig voor onderwijspersoneel!

Lees meer »

NVOP-collectiviteitskorting: premie berekenen bij OHRA

01-03-2016

Wilt u, net als uw NVOP-collega’s, profiteren van de voordelen bij OHRA? Lees meer. Bereken hier direct uw premie.

Nieuwsberichten voor NVOP-leden

28-02-2016

Op deze plek vind je actuele berichten vinden die interessant zijn voor jou als lid van de NVOP.
Bijvoorbeeld over:

  • informatiebijeenkomsten over cao-onderhandelaarsakkoorden;
  • cao-ledenraadplegingen;
  • het jaarlijkse contributiekortingsformulier;
  • pensioeninformatie bijeenkomsten;
  • oproepen voor werkzaamheden bij de Onderwijscoöperatie;
  • ledenwerfacties.