fvov_logo

 

Inschrijving ontwikkelteams gesloten, meer aanmeldingstijd voor ontwikkelscholen

17-10-2017

Leraren en schoolleiders uit het po en vo kunnen zich niet meer inschrijven voor een ontwikkelteam. De inschrijfprocedure is op 13 oktober om 15.00 uur afgesloten. Afgelopen maand hebben bijna duizend leraren en schoolleiders zich geregistreerd voor deelname aan Curriculum.nu. … Lees verder

Logopedie bespaart samenleving jaarlijks tot 115 miljoen euro

13-10-2017

Impact taalontwikkelingsstoornis wordt nog te vaak onderschat. Ongeveer 7% van de kinderen op de basisschool heeft een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Dat zijn twee kinderen per schoolklas. Toch is TOS is relatief onbekend, terwijl de impact op het leven van een kind … Lees verder

Tegemoetkoming pilots professioneel statuut

11-10-2017

Voor scholen die snel aan de slag willen met het professioneel statuut is een tegemoetkoming van € 10.000 beschikbaar. Voion wil hiermee stimuleren dat er 10 pilots van start gaan waarvan andere scholen in het voortgezet onderwijs kunnen leren. Sinds … Lees verder

Reactie FvOv op het Regeerakkoord

11-10-2017

In de aanhef van de paragraaf over Onderwijs begint het hoopvol: ‘We blijven daarom investeren in het verder verbeteren van ons onderwijs en onderzoek. En in de mensen die erin werken’. Maar wordt dat ook waargemaakt in de tekst? Wat … Lees verder

MR-cursussen FvOv

11-10-2017

De FvOv organiseert in het komende cursusjaar een aantal MR-cursussen voor de leden van de bij de FvOv aangesloten verenigingen. Deze cursussen vinden plaats in Zeist. U kunt zich daar als lid van een van de FvOv-verenigingen voor inschrijven op … Lees verder