Aanvraag gratis trainingen of Quickstart Medezeggenschap nog steeds mogelijk

11-10-2018

Heeft uw medezeggenschapsraad behoefte aan ondersteuning? Wilt u onder begeleiding een goed gesprek met uw directeur of bestuurder over de invulling van de medezeggenschap? In beide gevallen kunt u bij het project Versterking medezeggenschap een gratis begeleidingstraject aanvragen! 

Lees meer »

Lesgeven in basisonderwijs heeft voorkeur van geïnteresseerde scholieren

11-10-2018

De waardering voor het beroep van leraar is groter geworden onder jongeren: het merendeel kijkt positief aan tegen het leraarschap. Scholieren met een interesse voor deze baan hebben de voorkeur voor lesgeven in het basisonderwijs. Dat blijkt uit onderzoek dat het effect meet van de communicatiecampagne Helden voor de Klas. Een van de drie geïnteresseerde jongeren overweegt zeker leraar te worden.

Lees meer »

Voor leden: FvOv/ABP-informatieavonden ‘Zo zit dat met uw pensioen!’

11-10-2018

De FvOv vindt het belangrijk dat u weet wat de mogelijkheden zijn met uw ABP-pensioen. Daarom organiseren wij binnenkort weer informatiebijeenkomsten rondom het ABP-pensioen. U bent als lid van een van de FvOv-verenigingen van harte welkom bij een van de bijeenkomsten.

Lees meer »

Een professionele dialoog naar een werkbaar professioneel statuut

26-09-2018

Met de Wet Beroep Leraar en het Lerarenregister hebben leraren een duidelijke eigen verantwoordelijkheid gekregen, met zeggenschap over vakinhoud, didactiek, pedagogiek en het beoordelen van prestaties van leerlingen. Deze zeggenschap houdt in dat je samen met je collega’s én met je schoolbestuur bepaalt:

Lees meer »

FvOv/NVOP-reactie op acties Publieke Sector

26-09-2018

Onlangs riepen de voormannen van PO in Actie werknemers in de sectoren onderwijs, zorg, politie en defensie op om op 2 oktober actie te voeren voor investeringen in de publieke sector. Daarbij werd in het bijzonder de afschaffing van de dividendbelasting genoemd als mogelijke financieringsbron. Op dit moment is nog niet duidelijk wat deze acties precies gaan inhouden.

Lees meer »

PO-Front in huidige vorm stopt

26-09-2018

Het was een unieke samenwerking van werknemers- en werkgeversorganisaties.
Anderhalf jaar hadden we een gezamenlijke focus op een eerlijk salaris voor leraren en middelen voor werkdruk. Er is veel bereikt. We zullen elkaar blijven vinden op de claim.
Een aantal partijen zal zich daarnaast in de komende tijd ook op andere onderwerpen richten. Op het moment dat het nodig is, weten we elkaar altijd snel weer te vinden.

Lees meer »

Lonen omhoog en verlaging lestaak in het VO

17-06-2018

De salarissen van leraren en ondersteuners worden per 1 juni 2018 verhoogd met 2,35 procent, en per 1 juni 2019 nog eens met 2,15 procent. Daarnaast krijgen de leraren en ondersteuners in oktober dit jaar een eenmalige uitkering van 1 procent. 

Lees meer »

Een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe CAO-PO is een feit!

07-06-2018

Op 6 juni hebben vakbonden en de PO-raad een onderhandelaarsakkoord gesloten over een nieuwe cao-po. Het hart van dit akkoord wordt gevormd door afspraken over flink hogere salarissen voor leraren en het vergroten van de aantrekkelijkheid van de PO-sector. In de komende weken zal dit aan de leden van de bij de FvOv aangesloten verenigingen worden voorgelegd. Een belangrijke stap is hiermee gezet maar we hebben meer geld nodig om de achterstand ten opzichte van de VO-sector in te lopen.

Lees meer »

Stand van zaken CAO-VO: acties

07-06-2018

De FvOv/NVOP en de collega-vakbonden voeren actie voor meer salaris en minder werkdruk. Onze eis is 20 lesuren per week – het Europese gemiddelde – en kleinere klassen. Want de werkdruk is nu zo hoog dat leraren geen tijd en ruimte meer hebben om hun werk goed te doen. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. De afgelopen week kende twee actiemomenten voor een nieuwe cao voor het personeel in het voortgezet onderwijs.

Lees meer »

Tweede tussenproducten Curriculum.nu: geef nu uw feedback!

07-06-2018

Op dinsdag 5 juni zijn de nieuwe tussenproducten (Grote Opdrachten) gepubliceerd en is de volgende feedbackronde van start gegaan. De teams hebben er nu dus alweer twee ontwikkelsessies opzitten. De tweede ontwikkelsessie heeft plaatsgevonden van 23 tot en met 25 mei. Tijdens deze sessie hebben de teams op basis van de binnengekomen feedback de visie op het leergebied bijgesteld en gewerkt aan het formuleren van de ‘grote opdrachten’. 

Lees meer »