Vakbondsacties: OV opnieuw plat voor pensioen

10-05-2019

Werknemers bij de NS en het stadsvervoer in de drie grote steden gaan op dinsdag 28 mei de hele dag staken voor een goed pensioen. In andere sectoren roepen de vakbonden alle werkenden op om de dag erna het werk neer te leggen, tijdens de pensioenactiedag woensdag 29 mei.

Op 18 maart hielden de bonden al een actiedag voor een goed pensioen waar 40.000 mensen aan deelnamen. Toen werd al gestaakt in de bouw en de metaal en legden NS en stadsvervoer het werk voor 66 minuten neer in de ochtendspits.

Lees meer »

Voorstellen voor curriculumherziening: voor en door leraren

10-05-2019

Begrip voor de werking van en omgang met digitale technologie, een basiskennis van statistiek in het primair onderwijs en aandacht voor leren communiceren met en over literatuur voor alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Dit is een greep uit de voorstellen van de leraren en schoolleiders uit de negen ontwikkelteams van Curriculum.nu die de basis leggen voor de herziening van de kerndoelen en eindtermen voor het primair en voortgezet onderwijs. De voorstellen zijn gepubliceerd en open voor feedback.

Lees meer »

Pensioenacties

29-03-2019

Door de gebeurtenis in Utrecht zijn de pensioenacties vorige week onverwacht afgebroken.
Voorzitter VCP, Nic van Holstein, is samen met de voorzitter FNV, Han Busker en de voorzitter CNV, Arend van Wijngaarden, langs geweest bij minister Wouter Koolmees. Het doel van het bezoek was om de boodschap van de acties nogmaals over te brengen en het kabinet op te roepen te reageren op ons eerdere ultimatum. De voorzitters van de vakcentrales verwachten een serieuze opening vanuit het kabinet voordat ze aan tafel gaan.

Lees meer »

Ervaren belasting examencorrectie hangt o.a. samen met (tevredenheid) facilitering

29-03-2019

Half januari 2019 stuurde minister Slob de zogenaamde examenbrief naar de Tweede Kamer. In de brief met de nodige bijlages zijn veel wetenswaardigheden voor het gesprek op school over de examencorrectie te vinden. Bijvoorbeeld het uitgebreide onderzoek onder 10.000 correctoren in 2018. Daarvan zijn er 8.630 meegenomen in de rapportage, namelijk diegenen die minimaal 90% van alle enquêtevragen hebben ingevuld.

Lees HIER alle ins en outs over:

  • Kwaliteit van de 1e en 2e correctie
  • De bestede correctietijd per vak
  • De facilitering die schollen geven aan correctoren
  • De Examenmonitor VO (over slagingspercentages, leerlingenaantallen van deelname aan schooltypen, leerwegen en profielen, vergelijk cijfers SE en CE)

En ga, indien nog nodig, het gesprek aan op je school om de tijdsbesteding voor de examencorrectie goed geregeld te krijgen.

PensioenPost CMHF is weer verschenen

21-03-2019

De nieuwste PensioenPost bevat de volgende items. Lees per item of open meteen de hele PensioenPost!

*zie hele PensioenPost

Lees hier de laatste tips en info! Tot vrijdag in Den Haag!

13-03-2019

Vrijdag wordt het gezellig druk op het Malieveld, met een serieuze boodschap voor het kabinet. Investeer in onderwijs! Het lerarentekort ontregelt scholen in po, vo en mbo. De werkdruk loopt overal op, ook in hogescholen en op universiteiten. Dat weten we al jaren en toch aarzelt de politiek om serieus te investeren in ondersteunend personeel, leraren en directies. Terwijl we weten dat investeren in onderwijs leerlingen en studenten helpt om hun talenten te ontdekken en goed is voor de economie. Daarom staken we onderwijsbreed.

Lees meer »

Voor leden: FvOv/ABP-informatieavonden ‘Zo zit dat met uw pensioen!’

04-03-2019

De FvOv vindt het belangrijk dat u weet wat de mogelijkheden zijn met uw ABP-pensioen. Daarom organiseren wij binnenkort weer informatiebijeenkomsten rondom het ABP-pensioen. U bent als lid van een van de FvOv-verenigingen van harte welkom bij een van de bijeenkomsten. 
Wanneer en waar?
De ABP-presentaties worden gehouden van 18.00 – 19.30 uur:
• woensdag 27 maart in Enschede;
• dinsdag 16 april in Culemborg.

Lees meer »

Pensioenactie: wat te doen op 18 maart?

04-03-2019

Een werkonderbreking van 66 seconden, een ludieke actie, meelopen in de protestmars op 18 maart. Professionals kunnen zich op allerlei manieren roeren, zegt ACP-voorman Gerrit van de Kamp in zijn hoedanigheid van actiecoördinator van de VCP. De afgelopen weken dook zijn naam diverse keren op tijdens de acties voor een beter pensioen. En het animo om mee te doen groeit. Een grote manifestatie op het Malieveld in Den Haag op 18 maart met een massale pensioencursus en een protestmars moet het hoogtepunt worden van de acties.

Lees meer »

Overzicht financieringsmiddelen voor professionalisering geactualiseerd

04-03-2019

Ook dit jaar zijn er weer verschillende (financiële) middelen beschikbaar voor de professionalisering van zittend onderwijspersoneel. Zowel onderwijsinstellingen als individuele docenten en onderwijsmedewerkers kunnen hier aanspraak op maken. Om iedereen in staat te stellen optimaal gebruik te maken van deze professionaliseringsmogelijkheden, biedt Voion een actueel overzicht van de beschikbare (financiële) middelen en de verschillende financieringsbronnen.

Lees meer »

Ultimatum verstreken; de acties gaan door!

04-03-2019

Het gestelde ultimatum van de AOb, FNV Onderwijs & Onderzoek en FvOv aan de Onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob is verstreken zonder toezeggingen van de bewindslieden. Dat betekent dat de acties in maart en de landelijke staking op 15 maart doorgaan.
De FvOv/NVOP roept haar achterban op tot actie. Er komt 11 tot 14 maart een actieweek die 15 maart wordt afgesloten met een landelijke onderwijsstaking in Den Haag. Investeringen zijn hard nodig om de onderwijskwaliteit te behouden en om het beroep aantrekkelijk te maken.

Lees meer »