Leraar gezocht – investeer in onderwijs

19-08-2019

De scholen zijn na de zomervakantie weer begonnen. Of toch niet? Schooldirecteuren zitten met hun handen in het haar en zoeken met man en macht naar leraren. Op veel scholen krijgen ze de formatie amper rond en dan zal het lerarentekort de komende jaren ook nog verder oplopen. Daarom gaan de bonden en andere onderwijsorganisaties samen door met actievoeren voor meer investeringen!

In een groot samenwerkingsverband voert de AOb samen met CNV, FNV Overheid en Onderwijs, FvOv, PO in Actie, VO in Actie, Laks, Leraren in Actie (LIA), Ouders & Onderwijs en AVS actie. Er is een groot lerarentekort in het basisonderwijs van 1700 voltijdbanen dit jaar tot bijna 5000 banen in 2024. Ook het voortgezet onderwijs kampt met een tekort en in deze sector hebben ze moeite om de juiste en bevoegde docenten te vinden voor specifieke vakken.

Daar maken de onderwijsorganisaties zich grote zorgen om. Er zijn niet genoeg mensen voor het onderwijs en dan ervaren veel docenten ook een hoge werkdruk. Toch komt het kabinet tot nu toe niet over de brug -ondanks de eerdere oproepen– met extra investeringen om het werken in het onderwijs aantrekkelijker te maken en te investeren in de mensen die onze kinderen het goede onderwijs geven.

Lees meer »

Voor leden: FvOv/ABP-informatieavonden ‘Zo zit dat met uw pensioen!’

19-07-2019

De FvOv vindt het belangrijk dat u weet wat de mogelijkheden zijn met uw ABP-pensioen. Daarom organiseren wij binnenkort weer informatiebijeenkomsten rondom het ABP-pensioen. U bent als lid van een van de FvOv-verenigingen van harte welkom bij een van de bijeenkomsten. 

Wanneer en waar?
De ABP-presentaties worden gehouden van 18.00 – 19.30 uur:

  • dinsdag 25 september in Haarlem; 
  • woensdag 25 september in Heerlen;
  • maandag 30 september in Leeuwarden.

Lees meer »

VCP over principeakkoord en ontwerpadvies pensioen: Voldoende waarborgen op verdere uitwerking

06-06-2019

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) is blij dat er na jaren van onderhandelen een totaalpakket aan maatregelen ter verbetering van onze oudedagsvoorziening tot stand is gekomen. Met name de losse eindjes in het pensioencontract en de compensatie voor de afschaffing van de doorsneesystematiek lagen voor de VCP zwaar. “Wij realiseren ons dat een solide uitwerkingsproces nu het meest haalbare is gegeven de ingenomen posities”, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Lees meer »

Hoe bekend bent u met de Wet Beroep Leraar? Vul de enquête in!

06-06-2019

De wet beroep leraar (WBL) is sinds 2017 van kracht. De wet bestaat uit de volgende instrumenten/maatregelen:

  • Omschrijving van het beroep leraar;
  • Professionele ruimte/zeggenschap en professioneel statuut;
  • Een (vrijwillige) Lerarenportfolio.

Er is een enquête uitgezet met als doel om te onderzoeken in hoeverre u als leraar bekend bent met de WBL, betrokken bent bij de implementatie ervan en hoe u aankijkt tegen de beoogde resultaten van de WBL.

Het invullen kost circa 10 minuten. Voor docenten klik HIER

Overgang van registerleraar naar lerarenportfolio kan tot en met 31 juli

06-06-2019

Wilt u uw portfolio van Registerleraar behouden? Dan kunt u deze zelf overzetten door u aan te melden. Vervolgens krijgt u de mogelijkheid om uw portfoliogegevens uit het vrijwillige register over te zetten. Daarvoor zijn de reglementen van Registerleraar aangepast en zijn drie aspecten geborgd:

  • Tijdige en uitgebreide communicatie over het meeneemrecht en de sluiting van het vrijwillige register;
  • Het mogen kopiëren van de portfoliogegevens;
  • Het vaststellen van een termijn waarna de gegevens in het vrijwillige register worden verwijderd.

Tot 1 augustus 2019 gelden bovenstaande aspecten. Na 1 augustus 2019 zijn de gegevens in Registerleraar niet meer beschikbaar en aanwezig, u kunt ze dan niet meer opvragen, inzien of overzetten. Wanneer u zich aanmeldt op mijn.lerarenportfolio.nl kunt u uw portfolio overzetten.
(Bron Ministerie van OCW: Bij de overgang van Registerleraar naar het portfolio is meeneemrecht opgesteld)

Fundamentele vragen over examens en toetsing in het voortgezet onderwijs

06-06-2019

Hoe toekomstbestendig is het examen? Er zijn goede argumenten voor het handhaven van het huidige examen. Tegelijkertijd dringen critici aan op aanpassingen. In een nieuwe literatuurstudie gaan vijf onderzoekers in op de argumenten voor en tegen het huidige examen.

Lees meer »

Lerarenbeurs aanvragen kan nog tot 1 juli!

06-06-2019

Tot en met 30 juni 2019 kunnen leraren in het primair en voortgezet onderwijs, mbo en hbo weer een Lerarenbeurs aanvragen voor het volgen van een bachelor- of masteropleiding, een post-initiële masteropleiding of een premaster- of schakelprogramma. De Lerarenbeurs biedt een leraar de mogelijkheid zichzelf verder te professionaliseren. Dit is niet alleen verrijkend voor de leraar zelf, maar kan ook bijdragen aan de schoolontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs op een school.

Lees meer »

Vakbondsacties: OV opnieuw plat voor pensioen

10-05-2019

Werknemers bij de NS en het stadsvervoer in de drie grote steden gaan op dinsdag 28 mei de hele dag staken voor een goed pensioen. In andere sectoren roepen de vakbonden alle werkenden op om de dag erna het werk neer te leggen, tijdens de pensioenactiedag woensdag 29 mei.

Op 18 maart hielden de bonden al een actiedag voor een goed pensioen waar 40.000 mensen aan deelnamen. Toen werd al gestaakt in de bouw en de metaal en legden NS en stadsvervoer het werk voor 66 minuten neer in de ochtendspits.

Lees meer »

Voorstellen voor curriculumherziening: voor en door leraren

10-05-2019

Begrip voor de werking van en omgang met digitale technologie, een basiskennis van statistiek in het primair onderwijs en aandacht voor leren communiceren met en over literatuur voor alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Dit is een greep uit de voorstellen van de leraren en schoolleiders uit de negen ontwikkelteams van Curriculum.nu die de basis leggen voor de herziening van de kerndoelen en eindtermen voor het primair en voortgezet onderwijs. De voorstellen zijn gepubliceerd en open voor feedback.

Lees meer »

Pensioenacties

29-03-2019

Door de gebeurtenis in Utrecht zijn de pensioenacties vorige week onverwacht afgebroken.
Voorzitter VCP, Nic van Holstein, is samen met de voorzitter FNV, Han Busker en de voorzitter CNV, Arend van Wijngaarden, langs geweest bij minister Wouter Koolmees. Het doel van het bezoek was om de boodschap van de acties nogmaals over te brengen en het kabinet op te roepen te reageren op ons eerdere ultimatum. De voorzitters van de vakcentrales verwachten een serieuze opening vanuit het kabinet voordat ze aan tafel gaan.

Lees meer »