Werkdruk in het VO? Tweet met #voonderdruk

06-04-2018

De eerste actie Picket Line 29 maart: het actietraject in het VO is gestart met een demonstratie bij het VO-raad congres (NBC Nieuwegein). Zo’n 70 leraren en ondersteuners hebben zich laten zien en horen. Minder lessen, kleinere klassen en goed salaris!

Lees meer »

Wat is het verantwoordingsorgaan ABP?

06-04-2018

Iedereen met een pensioenpotje bij ABP kan van 3-30 april stemmen voor het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan is een medezeggenschapsraad die het ABP-bestuur kritisch volgt en op het juiste pad houdt.

‘Het verantwoordingsorgaan moet meer te zeggen krijgen’ Lees het interview met Rob Hunnego, voorzitter van de CMHF.

Wie een fulltimebaan heeft, werkt één dag in de week voor zijn pensioen. Elke werknemer is immers verplicht 20 procent van zijn bruto salaris af te dragen aan een pensioenfonds. Bij de overheid is dat ABP, waar 2,8 miljoen werkenden en gepensioneerden bij zijn aangesloten. Voor al die deelnemers heeft ABP op dit moment het duizelingwekkende bedrag van 400 miljard euro in kas. Dat wordt belegd, zodat de deelnemers straks een goed pensioen hebben.

Lees meer »

FvOv: Aanpakken van de werkdruk in het VO staat met stip op 1!

21-03-2018

‘De leden van onze verenigingen hebben zich onlangs duidelijk uitgesproken, een cao zonder afspraken over de aanpak van de werkdruk is wat hen betreft niet mogelijk’, aldus Jilles Veenstra, voorzitter van de FvOv. ‘Maanden hebben we met de werkgevers hierover gesproken zonder enig resultaat. Wanneer de werkgevers alsnog bereid zijn tot het maken van afspraken over de aanpak van de werkdruk zijn we zeker bereid tot verder overleg en verdere actie in de richting van het kabinet.’

Lees meer »

Aanvraagronde Lerarenbeurs 2018/2019 start 1 april

10-03-2018

De kwaliteit van het schoolteam is van doorslaggevende betekenis voor het geven van goed onderwijs dat leerlingen uitdaagt om hun talenten te ontwikkelen. Dit betekent ook dat leerkrachten voortdurend investeren in hun eigen ontwikkeling en professionalisering. Het volgen van een (master)opleiding kan daarbij helpen. Dit is niet alleen verrijkend voor de leraar zelf maar kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs op een school.

Met de Lerarenbeurs kunnen bevoegde leraren in het primair onderwijs tot en met het hoger beroepsonderwijs een bachelor- of masteropleiding volgen. Zo kunnen zij hun deskundigheid vergroten of zich (verder) specialiseren. Leraren ontvangen een stevige financiële tegemoetkoming voor collegegeld en studie- en reiskosten. Daarnaast kan het schoolbestuur subsidie krijgen om de leraar studieverlof te geven en een vervanger aan te stellen.

Lees meer »

PO-Front acties op 14 maart in Amsterdam en op 13 april in Brabant en Limburg

10-03-2018

Op woensdag 14 maart lopen tienduizend leraren en ander onderwijspersoneel door Amsterdam in een mars georganiseerd door het PO-Front. De sobere mars van het Waterlooplein naar het Museumplein onderstreept dat het nog steeds code rood is in het primair onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs staat zwaar onder druk door het stijgende lerarentekort. Het is daarom essentieel dat het kabinet meer geld investeert in de lerarensalarissen.

Alles over de Code Rood Loop in Amsterdam
De leraren verzamelen 14 maart om 12 uur bij de Stopera op het Waterlooplein waarna ze naar het Museumplein lopen. De mars duurt naar verwachting ruim een uur. Rond half twee is de mars ten einde. Stakende leraren kunnen hun stakingsoproep inleveren op het Museumplein en een zestal scholen in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Het PO-Front bestaat uit de AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV, FvOv, PO in actie, PO-Raad.

Lees meer »

Werkdruk geregeld, nu het salaris nog

09-02-2018

Bericht over werkdrukakkoord op de site van de FvOv

De toezegging van minister Slob om de middelen voor werkdrukbestrijding sneller toe te kennen is voor de partijen in het PO-Front het bewijs dat actievoeren helpt. Daarmee is één van de onderdelen van de claim van het PO-Front grotendeels ingewilligd. Nu wordt het tijd voor de volgende horde: het salaris voor leraren moet omhoog. En daarom gaat de staking van 14 februari in Friesland, Groningen en Drenthe door.

Omwille van de onderwijskwaliteit blijft de salariseis van het PO-Front onverminderd staan: er is extra geld nodig om het beroep aantrekkelijk te maken. Elke dag krijgen duizenden leerlingen geen les omdat er te weinig leerkrachten zijn. Om dat tij te keren is volgens de sector jaarlijks 900 miljoen euro extra nodig. Regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie denken dat een investering van 270 miljoen euro volstaat.

Het PO-Front ziet minister Slob als bondgenoot in de strijd voor een sterker primair onderwijs. Zijn lobby om het werkdrukbudget voor de komende jaren anders te verdelen, is daarvan het eerste bewijs. Het kabinet voldoet daarmee grotendeels aan één van de eisen die het PO-Front heeft gesteld: er wordt nu zo snel mogelijk werk gemaakt van werkdrukverlichting. Daarmee is een belangrijke stap gezet en kan het primair onderwijs aan de slag met het creëren van een gezonder werkklimaat. Tegelijkertijd is Slob ook gebonden aan het regeerakkoord: hij heeft geen extra middelen te verdelen.

Lees meer »

Eindexamen vo 2018

09-02-2018

Sinds deze week is de adviestabel voor de examens weer beschikbaar. Een belangrijk aandachtspunt in de examenperiode is te zorgen dat het na te kijken examenwerk tijdig bij de tweede en weer terug bij de eerste corrector is. De nieuwe adviestabel die tot stand is gekomen na overleg met CvTE en de diverse vakverenigingen vind je hier.

Ben je corrector? We raden je aan om met je collega’s en schoolleider nu al te bespreken hoe jij in de examenperiode zo kunt worden ondersteund dat je jouw werk goed kunt doen. De gespreksonderwerpen vind je in deze checklist.

Lees meer »

Verschillende pensioenleeftijden: Wat betekent dit voor mij?

08-02-2018

Bij veel mensen is niet bekend dat er verschillende pensioenleeftijden bestaan voor de AOW en het aanvullende pensioen. Veel mensen weten dan ook niet wat dit voor hen betekent of hebben hier vragen over. Klaartje de Boer van de Vakcentrale voor Professionals (VCP) geeft tekst en uitleg over de verschillende leeftijden en wat dit voor uw pensioen kan betekenen. U kunt bij vragen hierover altijd contact opnemen met uw pensioenfonds of onderwijsvakorganisatie vallend onder de FvOv.

Lees meer »

Heb jij een idee voor beter onderwijs?

31-08-2017

Voor het nieuwe schooljaar is er voor het primair onderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs weer LOF-subsidie beschikbaar. Heb jij een goed idee voor beter onderwijs en wil je deelnemen aan het groeiende netwerk van vernieuwende leraren van het LerarenOntwikkelFonds?

Lees meer »

P’oen van de CMHF

16-12-2016

logo cmhfDe CMHF komt op voor uw pensioenbelangen. Daar zijn we druk mee, want de toekomst van het pensioenstelsel staat volop ter discussie. Waar gaat die discussie over en hoe staan wij daar als CMHF in? Lees het in het vrolijkste pensioen-magazine van Nederland: P’oen!