Aanvraagronde Lerarenbeurs 2018/2019 start 1 april

10-03-2018

De kwaliteit van het schoolteam is van doorslaggevende betekenis voor het geven van goed onderwijs dat leerlingen uitdaagt om hun talenten te ontwikkelen. Dit betekent ook dat leerkrachten voortdurend investeren in hun eigen ontwikkeling en professionalisering. Het volgen van een (master)opleiding kan daarbij helpen. Dit is niet alleen verrijkend voor de leraar zelf maar kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs op een school.

Met de Lerarenbeurs kunnen bevoegde leraren in het primair onderwijs tot en met het hoger beroepsonderwijs een bachelor- of masteropleiding volgen. Zo kunnen zij hun deskundigheid vergroten of zich (verder) specialiseren. Leraren ontvangen een stevige financiële tegemoetkoming voor collegegeld en studie- en reiskosten. Daarnaast kan het schoolbestuur subsidie krijgen om de leraar studieverlof te geven en een vervanger aan te stellen.

Lees meer »

PO-Front acties op 14 maart in Amsterdam en op 13 april in Brabant en Limburg

10-03-2018

Op woensdag 14 maart lopen tienduizend leraren en ander onderwijspersoneel door Amsterdam in een mars georganiseerd door het PO-Front. De sobere mars van het Waterlooplein naar het Museumplein onderstreept dat het nog steeds code rood is in het primair onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs staat zwaar onder druk door het stijgende lerarentekort. Het is daarom essentieel dat het kabinet meer geld investeert in de lerarensalarissen.

Alles over de Code Rood Loop in Amsterdam
De leraren verzamelen 14 maart om 12 uur bij de Stopera op het Waterlooplein waarna ze naar het Museumplein lopen. De mars duurt naar verwachting ruim een uur. Rond half twee is de mars ten einde. Stakende leraren kunnen hun stakingsoproep inleveren op het Museumplein en een zestal scholen in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Het PO-Front bestaat uit de AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV, FvOv, PO in actie, PO-Raad.

Lees meer »

Werkdruk geregeld, nu het salaris nog

09-02-2018

Bericht over werkdrukakkoord op de site van de FvOv

De toezegging van minister Slob om de middelen voor werkdrukbestrijding sneller toe te kennen is voor de partijen in het PO-Front het bewijs dat actievoeren helpt. Daarmee is één van de onderdelen van de claim van het PO-Front grotendeels ingewilligd. Nu wordt het tijd voor de volgende horde: het salaris voor leraren moet omhoog. En daarom gaat de staking van 14 februari in Friesland, Groningen en Drenthe door.

Omwille van de onderwijskwaliteit blijft de salariseis van het PO-Front onverminderd staan: er is extra geld nodig om het beroep aantrekkelijk te maken. Elke dag krijgen duizenden leerlingen geen les omdat er te weinig leerkrachten zijn. Om dat tij te keren is volgens de sector jaarlijks 900 miljoen euro extra nodig. Regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie denken dat een investering van 270 miljoen euro volstaat.

Het PO-Front ziet minister Slob als bondgenoot in de strijd voor een sterker primair onderwijs. Zijn lobby om het werkdrukbudget voor de komende jaren anders te verdelen, is daarvan het eerste bewijs. Het kabinet voldoet daarmee grotendeels aan één van de eisen die het PO-Front heeft gesteld: er wordt nu zo snel mogelijk werk gemaakt van werkdrukverlichting. Daarmee is een belangrijke stap gezet en kan het primair onderwijs aan de slag met het creëren van een gezonder werkklimaat. Tegelijkertijd is Slob ook gebonden aan het regeerakkoord: hij heeft geen extra middelen te verdelen.

Lees meer »

Eindexamen vo 2018

09-02-2018

Sinds deze week is de adviestabel voor de examens weer beschikbaar. Een belangrijk aandachtspunt in de examenperiode is te zorgen dat het na te kijken examenwerk tijdig bij de tweede en weer terug bij de eerste corrector is. De nieuwe adviestabel die tot stand is gekomen na overleg met CvTE en de diverse vakverenigingen vind je hier.

Ben je corrector? We raden je aan om met je collega’s en schoolleider nu al te bespreken hoe jij in de examenperiode zo kunt worden ondersteund dat je jouw werk goed kunt doen. De gespreksonderwerpen vind je in deze checklist.

Lees meer »

Praktische informatie PO-Front: staking in Groningen 14 februari

08-02-2018

De PO-leden van de FvOv/NVOP zijn van harte welkom in de Suikerfabriek aan de Energieweg 10, 9743 AN Groningen! Inloop is vanaf 12.00, het programma start om 13.00 uur en loopt tot 14.45 uur.

Vervoer
Kom waar mogelijk met het openbaar vervoer of de fiets, dit i.v.m. de beperkte parkeergelegenheid.
Vanaf treinstation Groningen worden pendelbussen ingezet. Als je alleen met de auto kunt komen graag carpoolen.

De pendelbussen staan voor je klaar:

  • Vanaf 11:15 uur bij het centraal station;
  • Vanaf 14:45 uur voor de terugreis naar het centraal station.

Parkeren

  • Met de fiets steek je vanaf de Energieweg de brug over naar de Suikerfabriek;
  • Met de auto neem je van af Laan 1940-1945 de afslag Hoensdiep.

Lees meer »

Verschillende pensioenleeftijden: Wat betekent dit voor mij?

08-02-2018

Bij veel mensen is niet bekend dat er verschillende pensioenleeftijden bestaan voor de AOW en het aanvullende pensioen. Veel mensen weten dan ook niet wat dit voor hen betekent of hebben hier vragen over. Klaartje de Boer van de Vakcentrale voor Professionals (VCP) geeft tekst en uitleg over de verschillende leeftijden en wat dit voor uw pensioen kan betekenen. U kunt bij vragen hierover altijd contact opnemen met uw pensioenfonds of onderwijsvakorganisatie vallend onder de FvOv.

Lees meer »

VO-ledenpeiling voor de cao-onderhandelingen

04-02-2018

Al geruime tijd onderhandelen we als FvOv/NVOP en de overige bonden met de VO-raad over een nieuwe cao-vo. Omdat we in een patstelling terecht kwamen hebben we aangegeven dat we onze leden gaan benaderen over hoe zij tegen de ontstane situatie aan kijken.

Graag vernemen wij hoe u denkt over de volgende zaken:
1. 3,5 % loonsverhoging was onze inzet (VO-raad geeft aan dat niet te kunnen betalen)
2. Een eerste betekenisvolle stap op de werkdruk
3. We komen er niet uit en breken het overleg af…..acties

Via deze link kunt u uw mening geven.
Alvast hartelijk dank voor uw moeite!

FvOv: We gaan met het PO-Front nieuwe acties plannen voor 2018

22-12-2017

We hebben als PO-Front in de afgelopen weken gesprekken gevoerd met Arie Slob en zijn ambtenaren. Dit heeft helaas niet geleid tot extra budget voor salarisverhoging. De minister heeft ons daarnaast wel gevraagd om met goede plannen te komen voor de middelen die beschikbaar komen voor de werkdruk. Dit is voor ons niet genoeg en dus zullen we het actietraject in 2018 voortzetten samen met de andere partners in het PO-Front.

Lees meer »

Onderhandelingen over nieuwe CAO-VO opnieuw geschorst

22-12-2017

Op 20 december 2017 hebben de bonden en VO-raad na de schorsing van het cao-overleg in november het overleg hervat. De bonden hebben aangegeven dat het van groot belang is, dat naast een substantiële loonsverhoging, de werkdruk wordt aangepakt.

Lees meer »

Sollicitanten gezocht: vacatures bij de Onderwijscoöperatie

12-11-2017

De Onderwijscoöperatie zoekt kandidaten voor: 

  • Coach LerarenOntwikkelFonds (LOF);
  • Leden Lerarenredactie.

Kijk voor de functieomschrijvingen op de site van de Onderwijscoöperatie.

Heb je interesse in één van bovenstaande functies, je bent (of wordt) lid van de NVOP? Ga dan naar het sollicitatieformulier op de website van de Onderwijscoöperatie, vul het in en verzend het!

Lees meer »