Onderhandelingen over cao-po vastgelopen

22-11-2019

Op 20 november is er na lange tijd weer onderhandeld over een nieuwe cao-po. Aan het eind van de dag hebben we moeten constateren dat de werkgevers geen aanvaardbaar loonbod op tafel legden. We vinden dat teleurstellend omdat de sector al problemen genoeg heeft en de werkgevers kennelijk niet de ernst van de situatie inzien. FvOv-voorzitter Jilles Veenstra: ‘We wisten dat er niet genoeg geld op tafel zou liggen voor het dichten van de loonkloof, maar met een loonbod van 2,7% blijven we zelfs achter bij de andere sectoren. Dat was voor ons niet acceptabel!’

Lees meer »

Flitspeiling: FvOv/NVOP-handtekening blijft staan en oproep tot staking!

05-11-2019

Naar aanleiding van de commotie van dit weekend na het bekend worden van het ‘Convenant extra geld voor werkdrukverlichting en tekorten onderwijspersoneel’ hebben we als FvOv-verenigingen vandaag de mening van onze leden gepeild. Ondanks het feit dat de peiling maar 20 uur open heeft gestaan hebben bijna 5.000 FvOv-leden hun mening kenbaar gemaakt. 61% daarvan sprak zich uit voor het handhaven van onze handtekening onder het convenant en maar liefst 91% voor het hernieuwd oproepen tot staking op woensdag 6 november a.s. Van de ruim NVOP-leden was 75% voor het convenant en 90% voor staken.

Lees meer »

FvOv/NVOP vraagt mening van leden van de aangesloten verenigingen!

04-11-2019

Op vrijdag 1 november hebben we als FvOv onze handtekening onder een convenant met minister Slob gezet. Daarin wordt vastgelegd dat er 460 miljoen beschikbaar komt voor deze kabinetsperiode. In onze gezamenlijke claim (FvOv, CNV Onderwijs, AOb, AVS, PO-raad en VO-raad) voor een noodpakket hadden we gevraagd om in totaal 423,5 miljoen structurele investeringen (gebaseerd op onze eerdere claim bij de acties van 15 maart). Met het sluiten van dit convenant was voor alle bonden de staking van 6 november van de baan.

Uit de vele reacties uit het veld kunnen we opmaken dat we wellicht een inschattingsfout gemaakt hebben, vooral door de staking af te blazen met de ondertekening van het convenant. Daarom willen wij de leden van de bij de FvOv aangesloten verenigingen vragen om hun mening.

Lees meer »

Dit kun je doen tijdens de staking op 6 november

31-10-2019

Op 6 november staken we in het primair en voortgezet onderwijs. We sluiten de scholen en geven die dag geen les. Op social media laten we ons die dag horen en we proberen de politiek te overtuigen dat investeringen nodig zijn. We staken die dag óók door samen te komen bij regionale bijeenkomsten.

Wil je weten hoe je de politiek bereikt?
We hebben een overzicht gemaakt van alle politici die onderwijs in hun portefeuille hebben, welke standpunten ze hebben en hoe je hen kunt bereiken.

Kom naar één van de manifestaties bij jou in de buurt
Er worden door heel Nederland regionale bijeenkomsten georganiseerd. Niet alleen door de vakbonden, ook collega’s uit het onderwijs houden eigen acties. Sluit aan bij een actie in jouw regio en die bij jou past. Een overzicht van alle acties in de regio vind je op de actiesite.

Lees meer »

FvOv: Ga door met de ontwikkeling van bouwstenen bovenbouw

16-10-2019

Op 10 oktober zijn de opbrengsten van de ontwikkelteams van Curriculum.nu overhandigd aan de minister Slob. Het gaat hier om de Grote Opdrachten en Bouwstenen voor het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De FvOv wil allereerst haar waardering uitspreken voor het enthousiasme en de inzet waarmee de leraren, de schoolleiders en de begeleiders van SLO van de ontwikkelteams (OT’s) in de afgelopen tijd invulling hebben gegeven aan hun complexe opdracht. In de contacten met de vakverenigingen van de FvOv (KVLO, Levende Talen, NVON, NVS-NVL, NVvW, VLS en VONKC) is er gaandeweg veelal een vruchtbare samenwerking ontstaan.

Lees meer »

Uitnodiging VCP-symposium 7 november 2019

11-10-2019

Op 7 november houdt de VCP haar jaarlijkse symposium. Het thema is Leven lang ontwikkelen: loopbaanontwikkeling en carrièreperspectief. Leven lang ontwikkelen heeft grote relevantie voor de professional. Het wordt steeds belangrijker dat professionals en werknemers zich blijven ontwikkelen en daarbij ook zelf de regie in handen nemen. Hoe moeten ze dat aanpakken en welke rol kunnen vak- en beroepsorganisaties hierin spelen? Luister naar onze sprekers, vakorganisaties en praat mee over ideeën en oplossingsrichtingen. 

Lees meer »

13 november CMHF pensioenmiddag en meer Pensioenberichten

11-10-2019

Op 13 november zal de CMHF pensioenmiddag plaatsvinden in Den Haag. Weer een aantrekkelijk programma waarvoor twee wetenschappers zijn uitgenodigd:
Prof. dr. B.M. S. (Bernard) van Praag en Prof. dr. B.J.M. (Bas) Werker.

Zij zullen de gelegenheid krijgen een korte reactie te geven op de stelling: ‘Een rekenrente van 0,3% voldoet op dit moment aan de doelstelling van evenwichtige belangenbehartiging voor alle deelnemers in een fonds.’

Meer lezen over de bijeenkomst op 13 november
Lees hier de PensioenPost nummer 4, oktober 2019

 

Koolmees komt met zijn planning uitwerking Pensioenakkoord

09-10-2019

Op 7 oktober heeft minister Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven hoe hij de planning en uitwerking van de diverse onderdelen van het in juni gesloten Pensioenakkoord ziet. De VCP is één van de partners in de zogeheten stuurgroep waarin de uitwerking ter hand wordt genomen en heeft kennisgenomen van deze brief.

Zeer ambitieuze planning – inhoud en zorgvuldigheid voorop
De minister heeft een zeer ambitieuze planning. Dat vindt de VCP een goed streven, maar mag niet ten koste gaan van een zorgvuldig proces en een kwalitatief gedegen inhoudelijke uitwerking van de vele vraagstukken, om de gezamenlijke afgesproken doelen in het Pensioenakkoord te halen.

Lees meer »

Alle onderwijsbonden dreigen met staking

02-10-2019

De onderwijsbonden roepen het primair en voortgezet onderwijs op tot een landelijke staking op woensdag 6 november. Leraren, begeleiders, schoolleiders en onderwijsondersteuners komen in actie voor een fatsoenlijk salaris, minder werkdruk en genoeg collega’s. Het leraren- en schoolleiderstekort is zo groot, dat dagelijks in het hele land klassen naar huis worden gestuurd. Ook tijdens de algemene politieke beschouwingen werd duidelijk dat dit kabinet niet wil investeren in onderwijs.

Vlak voor de zomer legden de vakbonden (AOb / FNV O&O, FvOv, CNV Onderwijs en AVS) en de werkgevers (PO-Raad en VO-raad) bij het kabinet gezamenlijk een claim neer van 423,5 miljoen euro voor 2020 voor een noodpakket voor het primair- en voortgezet onderwijs. Dit noodpakket blijft nodig om de tekorten in het onderwijs aan te pakken.

Jilles Veenstra, voorzitter van de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv): “Het is onverteerbaar dat in deze tijd van grote overschotten niet een klein deel daarvan wordt geïnvesteerd in het primair en voortgezet onderwijs. Met een aanvaardbare werkdruk en meer collega’s 100% gaan voor het onderwijs, dat willen de leraren, begeleiders en ondersteuners!”

Lees meer »

Haal LOF naar jouw regio

01-10-2019

Wil je een ontmoetingsplaats als LOF festival dichter bij huis halen? Of ben je nieuwsgierig naar de LOF-aanpak om het onderwijs op jouw school te verbeteren? Vraag dan een regiolab aan! Tijdens een regiolab staat het uitwisselen van kennis en het leren van elkaar centraal. Een regiolab maakt zichtbaar hoe krachtig het leraarschap in jouw regio is en wat er allemaal in jouw regio gebeurt! 

Lees meer »