FvOv plaatst kritische kanttekeningen bij Kamerbrief ‘Naar een aantrekkelijke onderwijsarbeidsmarkt’

24-09-2019

Als federatie van elf verenigingen van leraren, ondersteuners en begeleiders in het onderwijs onderschrijven we de noodzaak om het werken in het onderwijs aantrekkelijker te maken! Loon en werkdruk zijn daar wat ons betreft de leidende elementen. De ministers noemen dit ook maar gaan hier in het vervolg van de brief volledig aan voorbij. Lees hier de volledige reactie van de FvOv.

Lees meer »

Leraar gezocht – investeer in onderwijs

19-08-2019

De scholen zijn na de zomervakantie weer begonnen. Of toch niet? Schooldirecteuren zitten met hun handen in het haar en zoeken met man en macht naar leraren. Op veel scholen krijgen ze de formatie amper rond en dan zal het lerarentekort de komende jaren ook nog verder oplopen. Daarom gaan de bonden en andere onderwijsorganisaties samen door met actievoeren voor meer investeringen!

In een groot samenwerkingsverband voert de AOb samen met CNV, FNV Overheid en Onderwijs, FvOv, PO in Actie, VO in Actie, Laks, Leraren in Actie (LIA), Ouders & Onderwijs en AVS actie. Er is een groot lerarentekort in het basisonderwijs van 1700 voltijdbanen dit jaar tot bijna 5000 banen in 2024. Ook het voortgezet onderwijs kampt met een tekort en in deze sector hebben ze moeite om de juiste en bevoegde docenten te vinden voor specifieke vakken.

Daar maken de onderwijsorganisaties zich grote zorgen om. Er zijn niet genoeg mensen voor het onderwijs en dan ervaren veel docenten ook een hoge werkdruk. Toch komt het kabinet tot nu toe niet over de brug -ondanks de eerdere oproepen– met extra investeringen om het werken in het onderwijs aantrekkelijker te maken en te investeren in de mensen die onze kinderen het goede onderwijs geven.

Lees meer »

VCP over principeakkoord en ontwerpadvies pensioen: Voldoende waarborgen op verdere uitwerking

06-06-2019

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) is blij dat er na jaren van onderhandelen een totaalpakket aan maatregelen ter verbetering van onze oudedagsvoorziening tot stand is gekomen. Met name de losse eindjes in het pensioencontract en de compensatie voor de afschaffing van de doorsneesystematiek lagen voor de VCP zwaar. “Wij realiseren ons dat een solide uitwerkingsproces nu het meest haalbare is gegeven de ingenomen posities”, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Lees meer »

Fundamentele vragen over examens en toetsing in het voortgezet onderwijs

06-06-2019

Hoe toekomstbestendig is het examen? Er zijn goede argumenten voor het handhaven van het huidige examen. Tegelijkertijd dringen critici aan op aanpassingen. In een nieuwe literatuurstudie gaan vijf onderzoekers in op de argumenten voor en tegen het huidige examen.

Lees meer »

50 praktische tips voor de medezeggenschapsraad

05-12-2018

Het project Versterking medezeggenschap biedt MR-leden op diverse manieren ondersteuning bij hun werkzaamheden. Dit boekje met nuttige, praktische tips voor het medezeggenschapswerk is er één van. Verkregen uit de dagelijkse praktijk van MR-leden en per onderwerp gerubriceerd. Een boekje voor in de trein, naast het bed, in de docentenkamer, maar vooral voor in de medezeggenschapstas.

Lees meer »

Actuele cao-teksten

21-07-2016

Hier vind je de actuele cao-teksten voor het po, vo, mbo en hbo.

Survivalgids voor leerlingen in de MR

28-04-2016

laksHet MR-handboek is een product van het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) en is een naslagwerk voor leerlingen die zich actief (willen) bezighouden met medezeggenschap. Ook handig voor onderwijspersoneel!

Lees meer »

NVOP-collectiviteitskorting: premie berekenen bij OHRA

01-03-2016

Wilt u, net als uw NVOP-collega’s, profiteren van de voordelen bij OHRA? Lees meer. Bereken hier direct uw premie.

Nieuwsberichten voor NVOP-leden

28-02-2016

Op deze plek vind je actuele berichten vinden die interessant zijn voor jou als lid van de NVOP.
Bijvoorbeeld over:

  • informatiebijeenkomsten over cao-onderhandelaarsakkoorden;
  • cao-ledenraadplegingen;
  • het jaarlijkse contributiekortingsformulier;
  • pensioeninformatie bijeenkomsten;
  • oproepen voor werkzaamheden bij de Onderwijscoöperatie;
  • ledenwerfacties.