Voor leden: FvOv/ABP-informatieavonden ‘Zo zit dat met uw pensioen!’

04-03-2019

De FvOv vindt het belangrijk dat u weet wat de mogelijkheden zijn met uw ABP-pensioen. Daarom organiseren wij binnenkort weer informatiebijeenkomsten rondom het ABP-pensioen. U bent als lid van een van de FvOv-verenigingen van harte welkom bij een van de bijeenkomsten. 
Wanneer en waar?
De ABP-presentaties worden gehouden van 18.00 – 19.30 uur:
• woensdag 27 maart in Enschede;
• dinsdag 16 april in Culemborg.

Lees meer »

Overzicht financieringsmiddelen voor professionalisering geactualiseerd

04-03-2019

Ook dit jaar zijn er weer verschillende (financiële) middelen beschikbaar voor de professionalisering van zittend onderwijspersoneel. Zowel onderwijsinstellingen als individuele docenten en onderwijsmedewerkers kunnen hier aanspraak op maken. Om iedereen in staat te stellen optimaal gebruik te maken van deze professionaliseringsmogelijkheden, biedt Voion een actueel overzicht van de beschikbare (financiële) middelen en de verschillende financieringsbronnen.

Lees meer »

Professioneel statuut & zeggenschap als leraar op jouw school!

14-02-2019

Ga het gesprek aan en zorg voor een goede balans tussen de verantwoordelijkheden van jou/je collega’s en van je schoolleiding over Vakinhoud, Vakdidactiek, Pedagogiek en Beoordelen!

Lees meer »

Meer invloed medezeggenschapsraad op financiën school

14-02-2019

Ouders, leraren en leerlingen krijgen meer te zeggen over de financiën van een school in het basis- en voortgezet onderwijs. De medezeggenschapsraad moet voortaan akkoord gaan met de hoofdlijnen van de begroting van scholen. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media.

Lees meer »

Kantonrechter Eindhoven: ‘Zwangerschap in alle vakanties compenseren’

14-02-2019

Leraren in het voortgezet onderwijs die zwangerschapsverlof hebben in de voorjaarsvakantie, herfstvakantie of kerstvakantie moeten hun vakantiedagen op een ander moment gecompenseerd krijgen. Dat heeft de kantonrechter in Eindhoven beslist in een rechtszaak die was aangespannen door de KVLO/FvOv en de AOb gezamenlijk.

Lees meer »

VCP – Q&A over vastlopen van de pensioenonderhandelingen

05-12-2018

Aan de hand van vragen en antwoorden wordt toelichting gegeven over het vastlopen van de pensioenonderhandelingen met het kabinet en werkgevers op 20 november 2018.

Waar gingen de pensioenonderhandelingen over?
Er werd in de SER al langere tijd gesproken over een nieuw pensioenstelsel voor de toekomst. De gesprekken daarover kwamen in een eindfase. Belangrijke onderdelen waren daarbij een nieuw pensioencontract en de compensatie van de doorsneesystematiek. Het voornemen van het kabinet om de doorsneesystematiek af te schaffen bracht een rekening met zich mee van tussen de 60 en 100 miljard. De VCP heeft het kabinet gevraagd om daarbij haar verantwoordelijkheid te nemen en ingezet op voldoende zekerheid ten aanzien van de compensatie. Voor het nieuwe contract was het daarnaast belangrijk dat het voldoende stabiliteit zou geven en eerder perspectief op indexatie. De laatste weken is in de eindfase ook met het kabinet gesproken over andere aanpalende onderwerpen, zoals de mogelijkheid voor sectoraal maatwerk vervroegd uittreden (RVU-boete), pensioen voor zzp-ers en de AOW-leeftijd.

Lees meer »

50 praktische tips voor de medezeggenschapsraad

05-12-2018

Het project Versterking medezeggenschap biedt MR-leden op diverse manieren ondersteuning bij hun werkzaamheden. Dit boekje met nuttige, praktische tips voor het medezeggenschapswerk is er één van. Verkregen uit de dagelijkse praktijk van MR-leden en per onderwerp gerubriceerd. Een boekje voor in de trein, naast het bed, in de docentenkamer, maar vooral voor in de medezeggenschapstas.

Lees meer »

Nu al afspraken maken over de correctie van de Centrale Examens?

05-12-2018

De eindexamens van 2019 lijken nog ver weg. Toch is het belangrijk nu al afspraken te maken. Maatregelen kun je dan tijdig voorbereiden, en correctoren krijgen de ruimte hun werk goed te doen. De afgelopen jaren is op dit punt de nodige vooruitgang geboekt. VO-Raad en vakbonden werken samen om te zorgen voor een goede en volledige correctie. Veel scholen moeten nog een grote inhaalslag maken. Punt van zorg is nog steeds de werkbelasting van de docent. De adviestabel correctie examens is nu beschikbaar!

Lees meer »

PO-Front in huidige vorm stopt

26-09-2018

Het was een unieke samenwerking van werknemers- en werkgeversorganisaties.
Anderhalf jaar hadden we een gezamenlijke focus op een eerlijk salaris voor leraren en middelen voor werkdruk. Er is veel bereikt. We zullen elkaar blijven vinden op de claim.
Een aantal partijen zal zich daarnaast in de komende tijd ook op andere onderwerpen richten. Op het moment dat het nodig is, weten we elkaar altijd snel weer te vinden.

Lees meer »

Lonen omhoog en verlaging lestaak in het VO

17-06-2018

De salarissen van leraren en ondersteuners worden per 1 juni 2018 verhoogd met 2,35 procent, en per 1 juni 2019 nog eens met 2,15 procent. Daarnaast krijgen de leraren en ondersteuners in oktober dit jaar een eenmalige uitkering van 1 procent. 

Lees meer »