Teken de petitie Investeer in onderwijs!

14-02-2019

FvOv, AOb en FNV zijn in de aanloop naar de landelijke onderwijs-actieweek van 11 tot en met 15 maart een petitie gestart waar iedere school of opleiding aan mee kan doen. Of je nu werkt in het onderwijs, leerling, ouder, student of sympathisant bent, teken voor een investeringsplan voor het onderwijs. De petitie zal in de actieweek aan de politiek worden aangeboden.
Op www.investeer-in-onderwijs.nl kan je meedoen per school of opleiding. Binnenkort is daar ook te zien hoeveel mensen van jouw instelling, in jouw provincie en in heel Nederland hebben getekend.

Wat de Tweede Kamer vergat mee te nemen in het pensioendebat …..

14-02-2019

De CMHF is natuurlijk teleurgesteld dat het pensioenoverleg in november vast is gelopen, of in vakbondstermen, geklapt is. We zijn en blijven van mening dat de VCP niet kon instemmen met hetgeen er op tafel lag. Wat de CMHF echter verbaast is dat de Tweede Kamer de indruk wekte dat de verschillen klein waren en dat met name de vakbonden als een rupsje-nooit-genoeg werden weggezet. Natuurlijk er lagen meerdere dossiers op tafel, naast het nieuwe stelsel, als het afschaffen van de RVU-boete en de AOW-leeftijd. Maar de suggestie dat er eigenlijk al wel overeenstemming was over een nieuw stelsel? Waarom noemde niemand het probleem waar het volgens ons op stuk is gelopen?

Download het artikel van Jacqueline van Langeraad, Pensioenwoordvoerder CMHF

Landelijke actiedag 18 maart voor goed pensioen!

14-02-2019

VCP, CNV en FNV voeren de komende weken in het hele land actie voor een goed pensioen voor iedereen, met als voorlopig hoogtepunt een landelijke actiedag op maandag 18 maart. Inzet zijn drie eisen:
Werkenden moeten op tijd kunnen stoppen. De AOW-leeftijd moet worden bevroren en de boete op eerder stoppen moet van tafel Indexatie voor elke generatie. Wij willen een koopkrachtig pensioen Een goed pensioen voor iedereen (ook voor flex en zzp). 

De pensioenbrief van minister Koolmees is een klap in het gezicht van werkenden en gepensioneerden, zeggen de vakcentrales FNV, CNV en VCP in een uitgebreide reactie die naar de Tweede Kamer is gestuurd. Ze roepen het kabinet op met serieuze voorstellen te komen voor een nieuw pensioenstelsel.

Lees meer »

Professioneel statuut & zeggenschap als leraar op jouw school!

14-02-2019

Ga het gesprek aan en zorg voor een goede balans tussen de verantwoordelijkheden van jou/je collega’s en van je schoolleiding over Vakinhoud, Vakdidactiek, Pedagogiek en Beoordelen!

Lees meer »

Meer invloed medezeggenschapsraad op financiën school

14-02-2019

Ouders, leraren en leerlingen krijgen meer te zeggen over de financiën van een school in het basis- en voortgezet onderwijs. De medezeggenschapsraad moet voortaan akkoord gaan met de hoofdlijnen van de begroting van scholen. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media.

Lees meer »

Bepaal uw risico op overspanning

14-02-2019

Het belangrijkste arborisico in het onderwijs is werkstress als gevolg van te hoge en of langdurige psychosociale arbeidsbelasting. Wilt u weten hoe het met de psychosociale arbeidsbelasting van uzelf of van uw medewerkers is gesteld? De onlangs vernieuwde Welzijnscheck-VO van Voion brengt het risico op overspanning in kaart inclusief de individuele- en organisatiekenmerken die dat risico vergroten of juist verkleinen.

Lees meer »

Kantonrechter Eindhoven: ‘Zwangerschap in alle vakanties compenseren’

14-02-2019

Leraren in het voortgezet onderwijs die zwangerschapsverlof hebben in de voorjaarsvakantie, herfstvakantie of kerstvakantie moeten hun vakantiedagen op een ander moment gecompenseerd krijgen. Dat heeft de kantonrechter in Eindhoven beslist in een rechtszaak die was aangespannen door de KVLO/FvOv en de AOb gezamenlijk.

Lees meer »

Actieweek start maandag 11 maart met lawaai en applaus

08-02-2019

De actieweek #investeerinonderwijs begint op maandag 11 maart om 12.00 met een lawaai en applaus-moment. Wij roepen alle scholen, roc’s, hogescholen en universiteiten op om dat startmoment luid en duidelijk te markeren. Dat kan met veel lawaai op schoolpleinen, maar ook door ouders, leerlingen of studenten te vragen om voor het personeel een applausmoment te organiseren. Om zo in het hele land duidelijk te maken dat voor de toekomst van leerlingen en studenten goed onderwijs essentieel is.

Lees meer »

Rapport ‘De OPR, 5 jaar in bedrijf’ verschenen

25-01-2019

In opdracht van Versterking medezeggenschap is onderzoek gedaan naar het functioneren van ondersteuningsplanraden (OPR) in de praktijk. Bij de invoering van passend onderwijs zijn deze raden in het leven geroepen om de medezeggenschap op het niveau van de regionale samenwerkingsverbanden te regelen.

Lees meer »

Lerarenbrief OCW over de versterking van de leraar

25-01-2019

hierhierhierIn deze Lerarenbrief aan de Tweede Kamer van 16 januari 2019 gaan de ministers Slob en van Engelshoven onder andere in op de positie van het verplichte lerarenregister en het Professioneel Statuut.

Lees meer »