Individuele bijstand
Leden van de NVOP kunnen met vragen over bijvoorbeeld de cao, pensioen en uitkering terecht op (onder vermelding van naam en lidnummer). Tevens kunnen leden een beroep doen op de gratis juridische ondersteuning en/of advies. Voor nieuwe leden bestaat een wachttijd van een half jaar alvorens een beroep kan worden gedaan op ‘gratis’ juridische bijstand. Dit betekent niet dat wij u niet helpen. (Nadere regels zijn opgenomen in de statuten en het huishoudelijk reglement dat ieder NVOP-lid bij aanmelding is toegezonden). Ook bij problemen met de werkgever over de arbeidsovereenkomst of de arbeidsomstandigheden, kun je met je vragen wenden tot info@nvop.nl

Contributie

Postactieven €.     60,00
O.O.P. schaal 1 en 2 €.     94,00
O.O.P. schaal 3 en 4 €.     99,00
O.O.P.            / O.P. schaal 5 en 6 €.   104,00
Schaal 7 en hoger €.   124,00

Verrekenen contributie met eindejaarsuitkering
Voor NVOP-leden die werkzaam zijn in het PO, VO (inclusief scholen vallend onder het OMO-bestuur), BVE en HBO is het op basis van de cao’s voor deze sectoren mogelijk om de betaalde contributie te verrekenen met het bruto jaar-inkomen.

Elk najaar krijgen de leden daarover een brief. Wanneer je de maximum contributie van € 135,- betaalt en in het maximum belastingtarief van 52% valt, kan dit € 70,20 korting opleveren. Uiteraard valt niet iedereen in dit maximumtarief, maar deze regeling levert toch voor elk lid een voordeel van minimaal 37% op.

Om in aanmerking te komen voor dit voordeel dien je elk jaar voor 1 november een aanvraagformulier te downloaden. Dit formulier wordt elk jaar geactualiseerd door de NVOP.  Vergezeld van een betalingsbewijs (bankafschrift) van je vakbondscontributie lever je dit bij je werkgever in.

voorbeeld aanvraagformulier vakbondskorting

NVOP-bulletin
Vier keer per jaar ontvangen onze leden het NVOP-bulletin.

Nog meer voordelen
De CMHF heeft een contract gesloten met OHRA. Hierdoor kunnen de NVOP-leden vele euro’s besparen op het verzekeringspakket. Behalve profijt van verlaagde premies door het collectieve contract, geldt een klimmende pakketkorting die bij drie of meer verzekeringen oploopt tot tien procent.

Samenstelling bestuur

  • Jilles Veenstra (voorzitter)
  • Cees Smit (secretaris)
  • Margriet Machiels (penningmeester)
  • Cees van Boort
  • Yvonne Lebbink

Opzeggen lidmaatschap
Dit dient voor 1 december met betrekking tot het volgende kalenderjaar te geschieden. Beëindiging lidmaatschap is na schriftelijk/mail opzegging pas geldig na bevestiging van de secretaris.